O nas

Jesteśmy

nieformalną grupą pacjentów i ich rodzin, lekarzy, naukowców, dziennikarzy, działaczy organizacji pozarządowych, aktywistów i innych osób dobrej woli.

Naszym celem jest

legalizacja medycznej marihuany, która sprawiłaby, że ten roślinny lek będzie dostępny ze wskazania lekarskiego, a  przy tym tani i odpowiedniej jakości.

Obecny

prawny zakaz używania marihuany (cannabis) w medycynie uważamy za nieracjonalny, społecznie okrutny, a także sprzeczny z Konstytucją.

Jako Koalicja Medycznej Marihuany

stwierdzamy, że coraz więcej doniesień naukowych, badań klinicznych i laboratoryjnych, a także  przypadków kazuistycznych  potwierdza skuteczność medycznej marihuany i jej pochodnych (oleje, maści, napary, wyciągi, tabletki). Leczą one i/lub przynoszą ulgę w wielu chorobach, a także w opiece paliatywnej, po chemioterapii, w chronicznym bólu. Potrafią opóźnić postęp tak groźnych chorób jak Alzheimera czy Parkinsona, a nawet niektórych nowotworów. Terapia cannabisowa jest przy tym bezpieczna, a jej skutki uboczne są niewielkie.

Takie informacje docierają do Polski, przede wszystkim z dziesiątków krajów, które dopuściły marihuanę do leczenia i budzą nadzieje tysięcy chorych i ich rodzin w Polsce. Zdesperowani ludzie sięgają po środki dostępne jedynie na czarnym rynku, bez kontroli jakości kupowanych za ciężkie pieniądze produktów. Utrzymywanie prawnego zakazu stosowania konopi w medycynie jest zatem postępowaniem nieludzkim, a zarazem sprzyja rozwojowi narkobiznesu.

Naszym zdaniem zakaz stanowi także naruszenie art. 68 Konstytucji RP, który gwarantuje każdemu prawo do ochrony zdrowia. Ostatnio także Trybunał Konstytucyjny wezwał Parlament do uporządkowania ustawodawstwa stwierdzając, że „z punktu widzenia określonej grupy obywateli korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej, dopuszczenie medycznego wykorzystywania marihuany wymaga rozważenia z uwagi na terapeutyczną przydatność marihuany”. W ustnym uzasadnieniu wyroku usłyszeliśmy, że „brak uzasadnienia dla zakazu posiadania marihuany, gdy jest to uzasadnione względami medycznymi np. leczenia w stanach terminalnych”.

Nie możemy się zgodzić z tym, że zamiast wspomagać leczenie, prowadzić naukowe badania medycznej marihuany, edukować lekarzy i pacjentów, polskie państwo stosuje politykę represji – ściga osoby, które nie mogąc doczekać się zmiany prawa podejmują leczenie medyczną marihuaną, zaopatrują się w lek na czarnym rynku bądź prowadzą własne, nielegalne uprawy. Represje dotykają także ludzi wspomagających takie leczenie np. lekarzy, czy osób nielegalnie przywożących leki zza granicy. Chorzy i ich krewni zamiast do klinik trafiają do aresztu i na sale sądową.

Liczymy na skuteczność naszych działań. Polityka zakazu jest niezrozumiała dla opinii publicznej. Jak wynika z sondaży blisko dwie trzecie Polaków uważa, że prawo powinno zezwalać na używanie marihuany w leczeniu, a tylko jedna piąta jest zdania, że powinna być zakazana.

Dążymy do jak najszybszego złagodzenia prawa, by leczenie przestało być przestępstwem, ale stawiamy sobie długofalowe cele – wypracowanie w Polsce racjonalnego modelu leczenia medyczna marihuaną, wytwarzania, dystrybucji, badań naukowych i edukacji. Trzeba szukać nowatorskich rozwiązań, które pozwolą pogodzić wymogi lekarskiej opieki z powszechnym  dostępem leków przy zachowaniu niskiej ich ceny.

Koalicja już podjęła działania. Dążymy do przekazania opinii publicznej wiedzy i uwrażliwienie na problemy chorych, organizujemy konferencje i seminaria, także dla lekarzy, podejmujemy próbę integracji wysiłków różnych organizacji i osób już działających na rzecz legalizacji, organizujemy konferencje prasowe, happeningi i inne formy nacisku na decydentów, nawiązujemy kontakty zagraniczne. Narzędziem komunikacji jest strona internetowa: medycznamarihuana.org.pl oraz adres mailowy: koalicjamm@gmail.com

Ambasador/kami naszej koalicji są m.in. Aleksander Kwaśniewski, Marek Balicki, Monika Płatek, Wanda Nowicka

Koordynatorem prac koalicji jest Maciej Helman

Reprezentuje Koalicję Dorota Gudaniec

Wspierają nas media: „Gazeta Wyborcza”, Radio TOK FM