O połowę mniej napadów

kroplaNa 67 dorocznej konferencji Amerykańskiej Akademii Neurologii, która odbyła się  w Waszyngtonie w dniach od 18 do 25 kwietnia 2015 roku zaprezentowano badania dotyczące skuteczności leczenia marihuaną padaczki lekoopornej u dzieci. Chodzi o  badanie otwarte doktora Orrina Devinsky’ego i jego współpracowników. Precyzyjnie, badanie to dotyczyło zastosowania w terapii leku Epidiolex(R) zawierającego  kannabidiol CBD, który  występuje w naturalnej postaci w konopiach. Zakwalifikowano do niego 213 pacjentów  – w tym pacjentów z zespołem Dravet, z zespołem Lennox’a-Gastauta oraz innymi poważnie rokującymi zespołami padaczkowymi. Średnia wieku wynosiła około 11 lat. Badanie otwarte trwało 12 tygodni – kannabidiol (Epidiolex) podawano w postaci płynu w dawce stopniowo zwiększanej do 25 miligramów na kilogram. Pacjenci brali wcześniej stosowane leki przeciwpadaczkowe – średnio około trzech.

Badanie ukończyło 137 pacjentów (67%)  i w analizie całej tej grupy  stwierdzono redukcję napadów o ponad połowę – dokładnie o 54%.
U 23 pacjentów z zespołem Dravet, którzy ukończyli badanie, stwierdzono redukcję napadów uogólnionych o 53%.
W zespole Lennox’a-Gastauta u 11 pacjentów było 55% redukcji napadów atonicznych.
Kannabidiol był dobrze tolerowany – tylko 12 pacjentów (6%) przerwało badanie z powodu objawów niepożądanych. Stwierdzono m.in. następujące objawy niepożądane: senność (21% pacjentów), biegunkę (17%), zmęczenie (16%), osłabienie apetytu u 16% chorych.

Wcześniejsze badania kliniczne –  z czerwca 2014 r.  również dotyczyły terapii lekiem Epidiolex(R), zawierającym występujący w naturalnej postaci w konopiach Kannabidiol (CBD). Zostały przeprowadzone na grupie 27 młodych pacjentów, dotkniętych ciężkimi postaciami padaczki lekoopornej równiez w USA. Obserwacje trwały łącznie 12 tygodni, przy czym u części pacjentów miały one miejsce pod koniec 2013 r., u pozostałych – w pierwszym kwartale 2014 r. Wszyscy byli leczeni w New York University Langone Medical Center (NYU) lub University of California at San Francisco(UCSF). Wyniki były zbliżone do badań wyżej cytowanych. Pełen raport (po angielsku) tutaj.

– Wprowadzenie do leczenia padaczki opornej na leki preparatów medycznej marihuany powinny jednak poprzedzić  badania kliniczne, a  następnie praktyka kliniczna – mówi nam neurolog Marek Bachański z Centrum Zdrowia Dziecka, który nam referuje wyniki badań. – Tylko wtedy można by całkowicie odpowiedzialni mówić o skuteczności takiego leczenia.
Jeśli chodzi o sposób podawaniu preparatu – zgodnie z wynikami amerykańskich badań, u dzieci sprawdzają się krople. To dlatego, że jest wtedy duża wygoda w dawkowaniu, dzieci też chętniej preparat w tej postaci przyjmują. Jednak trzeba też zauważyć, że u starszych dzieci taka forma staje się mniej wygodna, dla nich lepsze są kapsułki.