Dr Marek Bachański wygrał z CZD

bachańskiAmbasador Koalicji Medycznej Marihuany, dr Marek Bachański, został wczoraj oficjalnie oczyszczony z zarzutów stawianych mu przez dyrekcję Centrum Zdrowia Dziecka.

Dla przypomnienia: doktor leczył małych pacjentów CZD medyczną marihuaną. W lipcu 2015r. dyrekcja placówki zakazała lekarzowi wystawiania recept na legalnie sprowadzany z zagranicy lek na bazie konopi oraz zażądała zaprzestania publicznych wypowiedzi w tej sprawie. Trzy miesiące później doktor został zwolniony dyscyplinarnie. Odwołał się od tej decyzji do Sądu Pracy.

Wczoraj w warszawskim sądzie zapadł wyrok, na mocy którego Centrum Zdrowia Dziecka jest zobowiązane:

  • przyjąć lekarza na stanowisko, które zajmował przed zwolnieniem,
  • wypłacić mu równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia,
  • usunąć z akt osobowych karę nagany, jako nałożoną niesłusznie.

Sąd odrzucił argumenty przedstawiane w trakcie procesu przez dyrekcję placówki. Podkreślił również, że wypowiedzi lekarza nie godziły w dobre imię CZD, co stało się jednym z zarzutów wobec Bachańskiego. Sąd uznał, że lekarz w swoich wypowiedziach do mediów bronił jedynie swojego dobrego imienia. Zarzut rażących nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej małych pacjentów również został przez sąd odsunięty: wykryto drobne braki, które nie miały jednak znaczącego wpływu na prowadzone terapie i w żaden sposób nie narażały zdrowia pacjentów.

Wyrok jest nieprawomocny. Nie wiadomo też, czy CZD nie złoży apelacji.