Koalicjanci

 

 

 

Polska Sieć Polityki Narkotykowej

Polska Sieć Polityki Narkotykowej  została powołana jako inicjatywa obywatelska w 2008 roku przez grupę specjalistów pracujących z uzależnionymi od narkotyków. Są w niej terapeuci, lekarze, prawnicy, pracownicy służby więziennej, pracownicy socjalni, pedagodzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz użytkownicy środków psychoaktywnych. Razem działają na rzecz zmiany prawa narkotykowego w Polsce – jednego z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Dwa podstawowe cele Sieci to zmiana prawa narkotykowego, które obecnie nakazuje karać karą wiezienia do lat 3 za posiadanie jakiejkolwiek ilość narkotyków; drugi – zwiększenie dostępności do leczenia substytucyjnego. Naszą misją jest inicjowanie i wspieranie działań mających na celu zmianę w podejściu do problemu narkotyków, zarówno w polskim prawie jak i w świadomości społecznej.

Międzynarodowy Program Polityki Narkotykowej

Global Drug Policy Program  Powstały w roku 2008 Międzynarodowy Program Polityki Narkotykowej dąży do zastąpienia obecnego, opartego na karaniu, paradygmatu międzynarodowej polityki narkotykowej podejściem dającym pierwszeństwo prawom człowieka i zdrowiu publicznemu. Celem programu jest poszerzenie, dywersyfikacja i konsolidacja sieci podobnie myślących organizacji, aktywnie kwestionujących obecną politykę narkotykową na świecie. Główne obszary działalności programu to przyznawanie grantów i – w mniejszym zakresie – bezpośrednia działalność rzecznicza.
Światową politykę narkotykową charakteryzuje obecnie surowe egzekwowanie prawa, co nie tylko nie ogranicza spożycia, produkcji i handlu narkotykami, lecz także prowadzi do udokumentowanych przypadków eskalacji przemocy na tle narkotykowym, kryzysu zdrowia publicznego i naruszeń praw człowieka.

Open Society Foundations
Open Society Foundations działają w ponad stu krajach na rzecz tworzenia prężnego i tolerancyjnego ustroju demokratycznego i odpowiedzialności władzy przed obywatelami. We współpracy z lokalnymi społecznościami Open Society Foundations
przyczyniają się do sprawiedliwości i poszanowania praw człowieka, wolności słowa i zapewnienia dostępu do służby zdrowia i oświaty

Fundacja Krok po Kroku

Krok po Kroku – Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin powstała w 2007 roku aby poprawiać sytuację dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz sytuację ich rodzin w Polsce.  

Fundacja ma na celu:

 • – wspieranie i współpracę z instytucjami i ośrodkami, które stwarzają dzieciom z zaburzeniami rozwoju najkorzystniejsze warunki do pełnego rozwoju,
 • – organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i konferencji, wydawanie biuletynów, książek dotyczących terapii dzieci z autyzmem,
 • – merytoryczna i doradczą opiekę nad profesjonalistami pracującymi z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i ich rodzicami,
 • – działalność charytatywną na rzecz rodzin dzieci z zaburzeniami rozwoju,
 • – podejmowanie działań na rzecz obrony interesów i praw dzieci z zaburzeniami rozwoju,
 • – stworzenie warunków do realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci z zaburzeniami rozwoju w wieku 6-12 lat.
 • Od 2009 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Konopie leczą.pl

 

Portal Konopie Leczą.pl na ma celu:

 • – obiektywne przekazywanie informacji o pozytywnych i negatywnych skutkach używania konopi w celach medycznych
 • – zapewnianie dostępu do informacji i badań traktujących o konopiach i marihuanie
 • – niesienie pomocy chorym, którzy kwalifikują się do leczenia medyczną marihuaną
 • – udzielanie niezbędnych informacji na temat leków i przetworów z konopi
 • – pomagamy przebrnąć przez skomplikowane procedury pozwalające na legalne użycie medycznej marihuany w naszym kraju
 • – przeciwstawiamy się czarnemu rynkowi, który napędza przestępczość i oferuje zanieczyszczoną, nieprzebadaną i często bardziej szkodliwą od naturalnej marihuanę